September 7th, 2016

Леонов Валерий

Канализационный люк «з-д «Ударник» м. Запорiжжя»Электрозавод.

Полностью надпись на люке выглядит так: НКМП (Народний Комісаріат Місцевої Промисловості) УРСР (Українська Радянська Соціалістична Республіка) Металотрест завод «Ударник» місто Запорiжжя.
Collapse )